Stoffiltersystemen

Het stoffiltersysteem van Wölfle is een effectieve en voordelige oplossing voor gebruik in een stofrijke omgeving en overal waar geuroverlast is, bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden, wegenbouw, landbouw, compostinstallaties of bij saneringswerkzaamheden.

Het stoffiltersysteem in de bestuurderscabine is toereikend tegenover het beschermende ventilatiesysteem, wanneer voor stof en geur geen speciale beschermende uitrusting wordt geëist door de ongevallenverzekeringen of arbeidsinspectie. Als er sprake is van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, moet een beschermend ventilatiesysteem worden toegepast.

Technische kenmerken van stoffiltersystemen voor de bestuurderscabine

Het stoffilterapparaat werkt met twee filterniveaus volgens het principe van de overdrukcabine. De aangezogen lucht wordt door een multicycloon-voorafscheider voor 85 tot 90% voorgereinigd van grove deeltjes.

Vervolgens wordt de lucht door een fijnstoffilterpatroon gereinigd, deze komt overeen met partikelfilterklasse H13 conform DIN EN1822 in zakuitvoering. Dit filter met een zeer groot oppervlak heeft een lange levensduur en houdt de laatste fijne deeltjes voor maximaal 99,95% tegen. De cabine is zodanig afgedicht dat de geringe overdruk (weergave in de cabine) het binnendringen van stof verhindert.

Koop uw stoffiltersysteem bij Wölfle. Vraag direct bij ons om meer informatie en samen vinden wij het passende product voor uw specifieke eisen.