Vermogenselektronica

Voor moderne voertuigen en machines is een stabiele energievoorziening nodig in de vorm van een centrale vermogenselektra/vermogenselektronica. Deze ontwikkelen en produceren wij als producent van vermogenselektronica speciaal volgens uw wensen.

Voertuigvermogenselektronica van Wölfle

Het programma van onze vermogenselektronica strekt zich uit van een conventionele opbouw door middel van zekeringen en relais tot de opbouw van een centrale vermogenselektronica. Deze vervangt met behulp van hoogstroom-halfgeleiders met diagnose en stroombewaking een conventionele opbouw.