Veiligheidstechniek

Vanwege de eis van de ongevallenverzekeringen om bedrijfsongevallen te voorkomen, is de machinerichtlijn herzien. Op basis van de wijziging van de machinerichtlijn 2006/42/EG moeten nu ook mobiele werkmachines aan de actuele eisen voldoen.

Veiligheidstechniek voor voertuigen

Alle machinefuncties moeten worden bewaakt en ontwikkeld voor een veilige toestand. Kortom, alle uitvoerbare functies van de machine worden elektronisch bewaakt, zowel door de operator uitgevoerde functies als zelfstandige machinefuncties.

In het tweede geval wordt door de module de uitvoering van de functie onderbroken en wordt er geen ongewenste foutieve werking veroorzaakt. Het eerste systeem van dit type werd voor een wereldmarktleider comform ISO 13849 PL d geïmplementeerd.

Voor vragen over het thema veiligheidstechniek in voertuigen kunt u contact met ons opnemen. Bij Wölfle beschikken wij als producent van voertuigveiligheidstechniek op dit gebied over de desbetreffende knowhow.