Milieubescherming bij Wölfle

Wölfle beschouwt milieubescherming als uitdaging en past in alle vestigingen dezelfde hoge maatstaven toe.

De aandacht voor het milieu is traditie bij Wölfle en is ook een grondbeginsel van de onderneming. Met onze producten en systemen voor mobiele toepassingen leveren wij een bijdrage aan vermindering van de belasting van het milieu en aan het sparen van bronnen.

Wölfle verplicht zich om deze grondbeginselen te verwezenlijken bij het dagelijkse werk in alle vestigingen van de onderneming. Hiertoe behoren het voorkomen van alle emissies en het hergebruiken van waardevolle grondstoffen. Of het nu gaat om stof, afvalwater of kooldioxide, wij investeren voortdurend in moderne productiemethodes om emissies die relevant zijn voor het milieu te beperken.

Dit betreft bijvoorbeeld:

  • een compleet recyclingsysteem
  • een biotoopblusvijver voor afvalwater
  • een zonne-energiesysteem

Het geïntegreerde milieumanagementsysteem van Wölfle standaardiseert alle milieumaatregelen en -ideeën en brengt hier eenheid in.

Wij streven naar voortdurende verbetering bij de milieubescherming en formuleren elk jaar nieuwe doelen. Wölfle beschouwt effectieve milieubescherming als concurrentiefactor en als maatschappelijke plicht tegenover de volgende generaties.

Zonne-energiesysteem

 

<iframe name="Anlagensteckbrief_Wölfle" src="http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPage.aspx?page=8d85ae9f-8a97-487b-98c2-e75bf8483f56&plant=6e3f31f7-15fe-4bf3-89f8-03bf7a2fcae3" frameborder="0" height="400" width="760"></iframe>